Informace o mimořádných opatřeních vlády-platnost od 14. 10. 2020

Na základě rozhodnutí vlády se od 14. 10. do 23. 10. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělání v základní škole. Zakazuje se též pobyt ve školní družině. Žáci povinně přecházejí na distanční výuku. Rozvrh distanční výuky je již uveden na www stránkách školy. Pro mateřské školy se nic nemění.
Školní jídelna umožňuje žákům odběr obědů v rámci školního stravování. Žáci mohou oběd konzumovat ve školní jídelně, popřípadě odnést v jídlonosiči v době od 12,00 do 12,30 hodin. Všichni žáci jsou odhlášení. Pokud bude chtít žák od 14. 10. 2020 oběd odebírat musí se ráno do 7,45 hodin nahlásit ve školní jídelně na telefonním čísle 728 023 911. Od 26. 10. do 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny, kdy není povinná distanční výuka, tedy v této době není možno odebírat školní obědy.