Informace k provozu školy

Na základě opatření MŠMT s platností od 30. listopadu 2020 platí následující:
Pro MŠ se stávající režim nemění.
Pro všechny třídy 1. stupně ZŠ a žáky 9. ročníku se obnovuje prezenční výuka ve škole
Pro 2. stupeň ZŠ se zavádí střídavá výuka, tzn., že od 30. 11 – 4. 12. 2020 6. a 7. třída bude mít prezenční výuku (bude zrušena Tv). V této době 8. třída má distanční výuku dle připraveného rozvrhu. Následující týden se třídy druhého stupně vymění. V době, kdy probíhá distanční výuka, je možné odebrat školní oběd za dotovanou cenu do vlastních nádob. Kdo bude chtít oběd odebírat, musí si ho přihlásit. Žáci, kteří mají prezenční výuku, mají obědy automaticky přihlášené.
Z personálních důvodů není možné v ŠD zajistit rozdělení po třídách a ŠD tedy bude fungovat v normálním režimu. Na uvážení rodičů zůstává, zda dítě bude ŠD navštěvovat. Pokud nebude, tak je třeba paní vychovatelce dítě omluvit.