Informace k provozu MŠ a ZŠ od 24. 5. 2021

Na základě opatření MŠMT s účinností od 24. května 2021 platí následující:

Pro platí, že budou docházet všechny děti. Děti nemají povinnost v MŠ nosit roušku a nebudou se testovat.

Pro třídy 1. stupně i II. stupně ZŠ platí prezenční výuka pro všechny žáky. Žáci mají povinnost nosit zdravotnickou roušku a budou se testovat jedenkrát týdně v pondělí (v případě pondělní absence se dítě bude testovat první den po návratu do školy).

Pro žáky ZŠ platí, že v případě odmítnutí testování zůstávají doma a není povinnost pro ně zajistit online výuku. Učitel pouze zajistí předání informace o probíraném učivu a úkoly pro domácí výuku.