Informace k provozu MŠ a ZŠ od 17. 5. do 21. 5. 2021

Na základě opatření MŠMT s účinností od 17. května 2021 platí následující:

Pro platí, že budou docházet všechny děti. Děti nemají povinnost v MŠ nosit roušku a nebudou se testovat.

Pro třídy 1. stupně ZŠ končí rotační výuka a ve škole ve škole budou všichni žáci 1. až 5. třídy. Žáci mají povinnost nosit zdravotnickou roušku a budou se testovat jedenkrát týdně v pondělí (v případě pondělní absence se dítě bude testovat první den po návratu do školy).

Pro třídy 2. stupně ZŠ pokračuje rotační výuka ve škole a to tak, že od 17. 5. do 21. 5. 2021 budou prezenčně navštěvovat ZŠ žáci 8., 9. třídy; žáci 6., 7. třídy se budou vzdělávat distančně. Žáci mají povinnost nosit zdravotnickou roušku a budou se testovat dvakrát týdně v pondělí a ve čtvrtek (v případě pondělní absence se dítě bude testovat první den po návratu do školy).

Pro žáky ZŠ platí, že v případě odmítnutí testování zůstávají doma a není povinnost pro ně zajistit online výuku. Učitel pouze zajistí předání informace o probíraném učivu a úkoly pro domácí výuku.

V době, kdy probíhá distanční výuka, je možné odebrat školní oběd za dotovanou cenu do vlastních nádob. Kdo bude chtít oběd odebírat, musí si ho přihlásit. Žáci, kteří mají prezenční výuku, mají obědy automaticky přihlášené.