Indiánský dětský den

Naši deváťáci si letos tradičně připravili pro ostatní spolužáky dětský den. Tentokrát děti procházely stanoviště, na kterých je čekali indiáni se svými zapeklitými úkoly. Musely například trefit bizona, zachránit svázaného bělocha, poznat rostliny nebo si vyzkoušely střelbu z luku a luštění tajného písma. Jejich cesta končila u Velenova na Vyhlídce, kde si za odměnu opekly špekáčky. Deváťákům tímto děkuji za vzornou přípravu. RO foto