ICT projektový den v 5. třídě

Pro žáky 5. třídy jsme v pátek 20. 5. uspořádali projektový den s odborníkem zaměřený na počítačový hardware a software. V úvodu se seznámili se základními pojmy, s principy fungování počítače a ukládáním dat. Mimo jiné si vyzkoušeli binární kódování a čtení zašifrovaných vzkazů. Následovalo tolik očekávané rozdělání starých počítačů a demontáž základních komponentů.  Další část projektového dne byla zaměřena na práci s robotickými stavebnicemi VEX GO. Nejprve si žáci seskládali robotická vozítka a poté si je vyzkoušeli naprogramovat v online prostředí pomocí blokových příkazů. Žákům se jednotlivé aktivity moc líbily a byli překvapeni, jak rychle jim dopoledne uběhlo. Foto zde. Trnečková