Historická exkurze – židovské město

Dne 6. 10. 2017 se žáci 8. a 9. ročníku ZŠ vydali na historickou exkurzi do Židovského města v Boskovicích. Jejich úkolem bylo pečlivě poslouchat výklad paní průvodkyně a na základě jejího vyprávění doplňovat informace v pracovním listu. Součástí exkurze byla procházka bývalým židovským ghettem, návštěva obecního domu, synagogy a židovského hřbitova. Žáci si prohloubili své znalosti o židovském náboženství, praktikách a kultuře.foto EK