Historická exkurze Terezín- Lidice

Žáci II. stupně spolu s několika absolventy naší školy navštívili dne 21. 4. 2017 pevnostní město Terezín, kde jsme se zúčastnili prohlídky Malé pevnosti, která sloužila za II. světové války jako věznice a sídlo gestapa. Poté vedly naše kroky do Velké pevnosti, jak je nazýváno samotné město Terezín. Zde jsme zamířili do muzea holocaustu a prošli s průvodcem celé město až k budově krematoria. Druhým cílem naší cesty byla vesnice Lidice. Tam jsme viděli sbírku moderního umění a výstavu fotografií se slavnými muzikanty. Exkurzi jsme zakončili na louce, kde stojí základy bývalých Lidic a prošli jsme se v růžovém sadu, který symbolizuje sympatie celého světa s tímto památným místem. Fotografie k vidění zde MP