Fotografování dětí v mateřské škole

23. 10. 2017 v naší mateřské škole proběhne fotografování dětí.