Dvojjazyčná výuka v zeměpise

Zkusili jsme v sedmé třídě zavést novinku- dvojjazyčnou výuku. Tandemovou výukou jsme propojili  zeměpis, tedy oblast střední Evropy a Německa, s výukou německého jazyka.  Díky propojení znalostí zeměpisu a německého pojmosloví jsme spolu s paní kolegyní Lenkou Šebelou dokázaly žákům představit nový formát výuky, který se velmi podařil. Děti velmi dobře spolupracovaly a plynule přecházely z české do německé verze. Nejvíce bych dnes vyzdvihla práci Lukáše Bárka, Sofie Dvořáčkové a Patrika Stary. EK