Dřevo, materiál budoucnosti

Žáci devátého ročníku se v úterý 9. října zúčastnili v Letovicích na Masarykově střední škole soutěže Dřevo – materiál budoucnosti. Dva soutěžní týmy z naší školy měly za úkol ukázat svoje znalosti týkající dřeva. Obě družstva prošla několik soutěžních stanovišť, kde plnila zadané úkoly – sudoku, poznávání dřeva, hlavolamy, štafeta v zatloukání hřebíků, návrh interiéru a další. Do soutěže se celkem zapojilo 24 týmů a žáci naší školy obsadili 20. a krásné 9. místo. RO  foto