Dopravní hřiště v Blansku

Dne 5. 11. 2021 se žáci 4. ročníku zúčastnili výuky dopravní výchovy na DDH v Blansku. V teoretické části si ověřili svoje znalosti ze základních dopravních značek, základních ustanoveních pro chodce a cyklisty, z vybavení jízdního kola, rychlosti jízdy apod. Potom následovala praktická část. V této části prakticky procvičovali na jízdním kole všechny důležité úkony správného cyklisty. Dokázat uplatnit svoje znalosti z dopravní výchovy v praxi bylo pro některé žáky velmi náročné. Během procvičování za pomoci instruktora DV a pedagogického doprovodu se žáci rychle ve svých dovednostech zlepšovali. Přestože bylo už trochu chladnější počasí, všichni byli nadšení, zejména praktickou částí výuky. Gr