Dopravní hřiště v Blansku – 4. třída

V úterý 17. 9. 2019 se žáci 4. třídy zúčastnili podzimního výcviku na dopravním hřišti v Blansku. Výuka byla rozdělena do dvou částí. V první – teoretické – se žáci seznámili se základními pravidly jízdy na kole – vybavení, základní dopravní značky, vjíždění na silnici, vyjíždění a zastavení u okraje silnice, objíždění překážky, jízda podle pravidel a dopravních značek, odboční vpravo a vlevo. V druhé – praktické – si znalosti ověřili při jízdě na dopravním hřišti. Obě části byly velice dobře připraveny a prezentovány pro děti vhodnou formou. Ku