Děti z MŠ navštívily Městskou knihovnu v Boskovicích

Dne 17.4. 2019 jsme s dětmi navštívili knihovnu v Boskovicích za účelem seznámení dětí s prostředím knihovny, knihami a činnostmi, které pro předškolní děti knihovna nabízí.

Paní knihovnice děti přivítala rozhovorem, artikulačním cvičením a společně si přečetli  – formou předčítání a průběžných otázek – dobrodružný příběh „O sloníkovi Elmerovi“ , kterého si mohly děti následně různou formou vyrobit.

Dětem byly nabídnuté činnosti k rozvoji čtenářské pregramotnosti, které si dle vlastního výběru a potřeb vybraly samy – prohlížení knih, časopisů, hry v dětském koutku, malování. Jak se nám výlet vydařil, můžete vidět ve fototogalerii