Detektivní hra s QR kódy

Kapitolu Objevy a vynálezy v 19. století jsme si s žáky osmé třídy 16. 5. 2023 zpracovali formou detektivní hry s indiciemi. Pomocí QR kódů si načetli patřičné indicie a poté se snažili vyluštit vynálezce a jeho důležitý objev. Jakmile se jim podařilo rozšifrovat, o jakého vědce se jedná, měli prostřednictvím nástěnky Padlet vytvořit krátký příspěvek, jehož prostřednictvím informovali své spolužáky, co zjistili. Obohatili jsme se nejen o historické vědomosti, ale i o digitální dovednosti. fotoEK