Detektivní hra-Objevy a vynálezy v 8. tř.

Osmáci se dnes proměnili v detektivy a zahráli si hru s QR kódy, kde jejich hlavní úkol bylo rozluštit pomocí tří indicií vynálezce a jeho slavný objev. Poté měli vyhledat QR kód s odkazem na virtuální nástěnku, kde bylo nutné zpracovat pro ostatní spolužáky krátkou zprávu o dané osobnosti a následně odprezentovat před třídou. Na závěr naší detektivní hry bylo za úkol vyluštit tajnou šifru zapsanou v morseovce.EK