Den Země

V měsíci dubnu slavíme Den Země, proto jsme společně se žáky 8. a 9. ročníku také přiložili ruku k dílu a vydali jsme se směrem k Protivanovu a uklidili část odpadků na odpočívadle. Kromě několika pytlů s odpadky a sklem žáci našli i kanystry s neznámými tekutinami, židli nebo pneumatiky. Všem děkuji za spolupráci. Pop foto