Den vody

Světový den vody připadá na 22. března. My v ZŠ Žďárná jsme si jeho oslavu trošku posunuli, a to až na 27. března. Ten den si žáci 8. ročníku pro ostatní třídy a děti z MŠ připravili úkoly se spojitostí s vodou.

Každá třída vyrazila ve stanovený čas na trasu, kde na žáky čekaly úkoly, ve kterých se třeba i něco nového o vodě dozvěděli. Například to, kolik litrů vody potřebujeme na napuštění vany, kolik dní jsme schopni bez vody přežít, kolik litrů vody bychom měli během dne vypít. Žáky čekaly i logické úkoly s vodou, takže i během vycházky v okolí Žďárné si museli lámat hlavu. Posuďte sami, lámejte si hlavu také: máte dvě nádoby, jednu pětilitrovou, druhou třílitrovou a neomezený zdroj vody. Dokážete odměřit čtyři litry?

Osmáci si pro žáky připravili nejen úkoly, ale i zajímavé pokusy s vodou. Například pokus s názvem lávová lampa, nebo využívali různých hustot kapalin a mohli jsme pozorovat barevný duhový koktejl. Trasa žáky zavedla až k místnímu potoku, kde si každá třída ve skupinkách proti sobě udělala závody lodiček, které si vyrobili z přírodnin.

Po zdolání trasy si každá třída v altánku vyluštila křížovku s tajenkou, že voda je důležitá. Proto jsme si následně popovídali o důležitosti vody. A na každého také čekala sladká odměna.

Byl to vydařený den, žákům se den vody líbil.

Poděkování patří žákům 8. třídy za takto zdařile připravený den pro ostatní žáky ZŠ. Hl

foto