Den dětí

1. června mají všechny děti svátek, žáci 9. ročníku si pro ostatní spolužáky připravili stezku s úkoly. Stezka vedla po okolí Žďárné a končila u křížku na Strážné, kde si mohly děti opéct špekáčky. Pop foto