Dějepisná olympiáda

V pátek proběhlo ve škole školní kolo dějepisné olympiády. Zúčastnilo se jej 14 žáků z 8. a 9. třídy. Nejlépe si se zadanými úkoly poradila Tereza Zedníková z 9. třídy, na druhém místě se umístila Natálie Jelínková z 9. třídy a třetí příčku obsadila Eliška Hanáková z 8. třídy. Vítězkám blahopřeji a děkuji za přípravu. JV