Dějepisná olympiáda-školní kolo

Letošní rok se dějepisná olympiáda týká Československa a jeho poválečného vývoje. Dne 9. 12. 2022 se vybraní žáci rozhodli otestovat své znalosti z této oblasti ve školním kole. Nejlepšího výsledku dosáhl Peťa Koudelka, kterého následoval Mára Šindelka. Všem žákům děkuji za účast a čas, který věnovali přípravě. EK