Dějepisná olympiáda

Žáci 8. a 9. ročníku si opět mohli ověřit svoje znalosti z historie v dějepisné olympiádě. Letošní téma znělo „Česká šlechta v proměnách času“ a nejlépe si s ním poradili Jonáš Filouš a Tomáš Jelínek z 9. třídy. Jako vítězové školního kola se zúčastnili i okresního kola. S náročným tématem si lépe poradil Jonáš, který se umístil uprostřed výsledkové listiny. Oběma děkuji za přípravu a snahu. JV