Chemická olympiáda

Na konci ledna proběhlo ve škole školní kolo chemické olympiády. Předcházela mu téměř půlroční příprava, vypracování přípravného textu a vyhledávání informací. Školní kolo má teoretickou část – tedy test znalostí, a také praktickou část, kdy musely soutěžící provést zadaný pokus a správně jej vyhodnotit, napsat odpovídající rovnice a provést chemické výpočty.  Obě soutěžící, Silva Sychrová i Lída Marková z 9. třídy, se úkolu výborně zhostily. Bohužel kvůli úrazu ruky, který si Silva přivezla z lyžařského výcviku, se okresního kola nebudeme účastnit. Oběma velmi děkuji za pečlivou přípravu. Foto zde. JV