Cesta za pokladem v mš

Dne 12. 6. jsme se s dětmi z MŠ vypravili na „Cestu za pokladem“. Cestou lesem děti plnily úkoly z různých oblastí zaměřené na pohádkové téma. Ke konci cesty si děti našly poklad, který si pro ně připravil pohádkový skřítek. Za celkovou snahu byli všichni odměněni nanukem a vycházkou k rybníku. Cestou zpět jsme si zpříjemnili skupinovým zpěvem. Všechny děti byly pochváleny nejen za správné plnění úkolů, ale i za náročnou několikakilometrovou chůzi. Foto zde