Cesta za pokladem dětí mateřské školy

V pátek 31. 3. 2017 jsme v mateřské škole obohatili každodenní vycházku dětí o nové zajímavé dobrodružství – Cestu za pokladem. Z mateřské školy jsme vyšli podle trasy vytýčené barevnými fáborky. Během cesty děti hledaly ukryté úkoly, které bylo třeba splnit, abychom mohli pokračovat dále. Jednalo se o zábavné procvičování úkolů, týkajících se rozvíjení rozumových schopností dětí, zpěvu a pohybových úkonů. Na konci cesty nás čekal ukrytý poklad v podobě sladkostí a různého výtvarného materiálu. Na realizaci této akce se aktivně podílel pan Petr Lachnam, a to nejen zajištěním odměn pro děti, ale i vytýčením trasy a vlastní aktivní účastí. Tímto vedení ZŠ a MŠ Žďárná panu Lachmanovi děkuje. Děti se do mateřské školy vrátily spokojené, obohacené o nové zážitky.