Robotika v 5. třídě

V rámci výuky informatiky se žáci 5. třídy seznamují se základy programování a robotiky. Začali jsme několika způsoby ovládání malých robotů VEX123. Žáci je nejprve programovali pomocí tlačítek na robotech, poté s využitím kódovacího zařízení a zakončili jsme programováním příkazy v blokovém jazyce ve webovém prohlížeči. V následujícím týdnu jsme pro žáky připravili projekt v rámci informatiky a pracovních činností. Žáci pracovali s robotickou stavebnicí VEX GO – nejprve podle návodu ve dvojicích seskládali robotické vozítko, následně toto vozítko každý dle fantazie dozdobil a vylepšil. Poté byl žákům vysvětlen princip ovládání a následovala nejoblíbenější část, kdy žáci se svými robotickými vozítky soutěžili ve slalomu a robotickém sumu. Žákům se projekt moc líbil, se zaujetím skládali svoje vozítka.
V následujících hodinách již přejdeme k osazení robotických vozítek o různé senzory (barvy, vzdálenosti, nárazník, elektromagnet) a budeme vozítka programovat opět přes blokové příkazy. Foto zde. KT

Beseda se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou

V úterý 7. 3. 2023 se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili v knihovně ve Žďárné besedy se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou. Paní spisovatelka seznámila žáky s knihami, které napsala pro děti. Představila je velice poutavou a pro děti srozumitelnou formou, takže žáky plně zaujala. Jelikož se v jejich knihách objevují zvířátka, přidala i zajímavé příběhy, které zažila se svým pejskem a zařadila je do těchto příběhů. Knížky si mohli žáci prohlédnout a také se zeptat na to, co je zajímalo a vyprávět, co oni zažili se zvířátky. Beseda byla zdařilá, přínosná a určitě ji využijeme v hodinách literární výchovy. Ku

Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce

Ve středu 22. února proběhlo v Blansku okresní kolo soutěže v anglickém jazyce. Žáci nejprve vyplnili didaktický test. Následovala ústní zkouška složená z popisu obrázků a konverzace na vybrané téma. V konkurenci žáků škol z celého okresu se naši žáci rozhodně neztratili. Terezka Žilková se umístila na krásném 4. místě, Petr Sychra na 9. místě. Oběma moc děkuji za reprezentaci školy a doufám, že i v budoucnu se budou angličtině věnovat. KT

Prvňáčci a třeťáci v planetáriu

Ve čtvrtek 2. března se děti z 1. a 3. třídy vydaly se svými p. učitelkami na výlet do Brna, kde navštívily Hvězdárnu a planetárium Brno.

V hodinách ČJS jsme si povídali o vesmíru, o planetách naší Sluneční soustavy, o Slunci a naší planetě Zemi, proto byly děti velmi zvědavé, jak to vypadá v takové hvězdárně. Usadili jsme se do pohodlných sedadel a při pohledu vzhůru se před námi objevila obloha plná hvězd. Na ní jsme pozorovali souhvězdí například Velké medvědice, Malého medvěda, Oriona a další souhvězdí, která jsou vidět na obloze právě v tomto ročním období. Poté jsme se vydali na cestu Sluneční soustavou, nahlédli pod pokličku vzniku Sluneční soustavy a zjistili, kdy a kde se vzalo Slunce s planetami. Také jsme se dověděli mnoho zajímavých a „nej“ informací o jednotlivých planetách. Program s názvem Úžasné planety byl velmi zajímavý a poučný, moc se nám líbil.

I přestože jsme si ráno malinko přivstali, vůbec nám to nevadilo, sluníčko nám svítilo, cesta autobusem byla pohodová a výlet jsme si užili.                                                                                                                                                                Markéta Dvořáková a Renata Polívková

Právní odpovědnost žáků na ZŠ – beseda s odborníkem

      Dne 3.3. navštívila naši školu paní Mgr. Vendula Bryxová , která přišla našim žákům šesté a sedmé třídy povykládat o základech práva a o právní zodpovědnosti nezletilých dětí. Besedu zahájila diskuzí s dětmi, jak často používají větu – Na to nemáte právo.

            Poté pokračovala vysvětlením pojmu právník a co musí žák udělat, aby se jím mohl stát.  Přiblížila žákům historii vzniku práva a upozornila je, že právní systém vznikl už velmi dávno. Diskuzí pak vyvodili situace, které jsou dětem blízké a kde všude už vstupují do právního světa. Připomněli si společně, co následuje při nedodržení dohodnutých pravidel a seznámila je s činností výchovných ústavů.

          Na závěr pak připomněla, že uzavřením jakékoliv smlouvy vznikají práva a povinnosti. Vysvětlila pojem svéprávnost a jak je to s věkovou hranicí. Žákům se beseda líbila a doplnili ji spoustou otázek. Paní Bryxové patří velký dík. Radka Přibylová

Bezpečnost nejmladších žáků – beseda s policií

          Dne 1.3.2023 nás opět, díky úspěšné spolupráci, navštívila por. Mgr. Lenka Petrželková. Tentokrát navštívila naše nejmladší žáky, aby si společně popovídali o pravidlech bezpečnosti.

         Nejdříve žáky seznámila s rozdělením policie, prošli si různé činnosti policie a podrobně dětem vysvětlila svoji pozici tiskového mluvčího a preventisty. Poté se zaměřila na základní pravidla bezpečnosti a s dětmi si zdůraznili zamykání vchodových dveří, vypínání spotřebičů, volání na tísňové linky, nekomunikování s cizími lidmi, bezpečné přecházení, využívání reflexních prvků a mnoho dalšího. V druhé části se zaměřila na rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou a na zásady bezpečného internetu.

          Dětem se beseda velmi líbila, po celou dobu měly spoustu dotazů, které se p. Petrželková snažila zodpovědět, za což jí velmi děkujeme. Radka Přibylová

Kyberšikana a kyberkriminalita – 2.stupeň ZŠ

            V pátek 24.2. 2023 opět navštívila naši školu por. Mgr. Lenka Petrželková, aby věnovala besedu žákům 2.stupně na téma Kyberšikana a kyberkriminilita.

           Žáky nejprve seznámila s pojmy kyberšikana a kyberkriminalita a společně si určili rozdíly mezi pojmy. Pak už se věnovala prevenci aktivit v kyberprostředí. Stanovili si společně zásady bezpečného internetu, prošli způsoby zabezpečení, jak si ověřit přátele na síti, jak nahlásit závadový obsah a co vše je trestný čin. Nedílnou součástí pak byly příklady z praxe policie ČR a upozornění na aktuální problémy jako je posílání intimních fotek, nebezpečí internetových výzev nebo nahrávání osob či publikování fotek na internetu.

             Na závěr besedy si pak vysvětlili pojem nomofobie = závislost na mobilu a společně se vyzvali k tomu, aby zkusili vydržet jeden den bez mobilu. Beseda se vydařila a byla v mnoha ohledech přínosem pro všechny zúčastněné. Radka Přibylová

Bruslení 22.2.2023

Spolu s žáky 5. – 9. třídy jsme ve středu 22.2.2023 vyrazili do Boskovic na veřejné bruslení. Fotky ZDE. MB

Okresní kolo německé olympiády

Dva mladí germanisté, Marek Šindelka a Tom Zemánek, reprezentovali naši školu v pátek 24. 2. 2023 na okresním kole německé olympiády v DDM Blansko, kam je doprovodila paní učitelka Korcová. Stály před nimi dva nelehké úkoly. A to poslechová a konverzační část. Obě dvě části chlapci zvládli velmi dobře a umístili se na 5. a 6. místě. V soutěži porovnali své znalosti a jazykové dovednosti se staršími žáky z devátých tříd a získali nové cenné zkušenosti do jejich dalších studijních let. Za skvělou reprezentaci školy chlapcům z osmého ročníku děkuji a gratuluji. EK