Výstava hmyzu a terénní výuka-Boskovice

Na zajímavou výpravu o hmyzu a následnou stopovanou v okolí zámeckého skleníku se vydali žáci ze sedmé třídy dne 27.9.2023 do Boskovic. Na začátku je v muzeu uvítala sama paní kurátorka výstavy o životě hmyzu, která podala zajímavý úvod do tematiky, který následně doplnil Táďa Biel svými sofistikovanými otázkami. Následně žáci zpracovávali otázky, na které hledali ve výukových panelech odpovědi. Druhou část naší expedice doplnila práce v terénu, která zahrnovala orientaci dle světových stran, hledání památných stromů a informací o nich. Nechyběla ani malá troška také z historie samotného skleníku. Žáci si akci náležitě užili. fotoEK

Veletrh vzdělávání

Ve středu 20. 9. se Boskovice zaplnily obrovským množstvím dětí. Mezi nimi byli i naši deváťáci, kteří zavítali do Sokolovny na Veletrh vzdělávání. Zde si prošli stánky různých středních škol z Boskovic a okolí, podívat se mohli i na prezentaci firem, které by v budoucnu mohly být potencionálními zaměstnavateli. Během náročného dopoledne se podívali žáci i do všech středních škol v Boskovicích a doufáme, že dny otevřených dveří byly přínosné a aspoň částečně pomohou při rozhodování o volbě střední školy. Pop

Hledáme pracovnici na zástupy

ZŠ a MŠ Žďárná hledá pracovnici na dohodu na zástupy v kuchyni nebo úklidu. Jedná se o zástup za nemoci, tedy nárazově. Bližší informace na telefonu 516 468 284.

Divadelní cestopis, aneb Evropou od renesance po realismus

Představení s názvem Divadelní cestopis je souborem ukázek z nejslavnějších evropských divadelních her od středověku po České národní obrození. Letos herci opět nezklamali a zábavnou formou nás seznámili s díly jako Maryša, Hamlet, Zdravý nemocný, Cyrano z Bergeracu a Sluha dvou pánů. Kulturní dům se během ukázek otřásal jako vždy smíchem a představení se všem moc líbilo. Pop foto

Festival vědy, Brno

Škola sotva začala a osmá třída hned vyrazila za poznáním. V pátek 8. 9. osmá třída, Mgr. Hlubinková a Mgr. Maršálková jely do Brna na Festival vědy pořádaný brněnskou hvězdárnou. Festival probíhal na Brněnském výstavišti v pavilonu A1, kde byla spousta stánků s prezentacemi různých vědeckých organizací, jako Akademie věd ČR, Masarykova univerzita, ale svůj stánek tam mělo i Vida centrum, ZOO Brno, Archeologický ústav ČR aj.

Všechny se nám vůbec nepovedlo obejít, ale zkusili jsme vytočit někoho přes pevnou telefonní linku, smontovali jsme přístroj na měření znečištění vzduchu, poskládali zuby do čelisti, některým hořela dlaň, někdo držel hada a někdo plnil úkoly. Odvahu měly hlavně holky, moc je chválím.
Doufám, že se nám povede jet i příští rok a objevíme další zajímavosti z vědy. Foto.

Bezpečně v silničním provozu

Žáci 1. stupně absolvovali během prvního školního týdne naučný program o bezpečnosti na silnicích zaměřený na bezpečnou cestou do školy, která je momentálně stížena stavbou čističky odpadních vod a budováním kanalizační sítě ve Žďárné. Žáci si zopakovali pravidla bezpečného pohybu na silnicích a prakticky si vyzkoušeli, jak se bezpečně dostat ze školy a do školy od autobusových zastávek. Velmi děkujeme Policii ČR z obvodního oddělení v Boskovicích a paní Petrželkové za přínosný program, který nám připomněl, že zdraví máme jen jedno a je nutné na sebe dávat pozor. EK

Kamarádi z pohádek přivítali prvňáčky

Slavnostní zahájení školního roku proběhlo tentokrát až 4. září. V kulturním domě se letos usadily pohádkové bytosti. Nejdůležitějšími hosty ovšem byli noví žáci, které přivítala paní učitelka Polívková společně s myslivcem, Karkulkou, Křemílkem, Vochomůrkou, vílami, vodníky a veselými klauny. Slavnostního pasování se ujali starostové obcí Žďárná, Suchý a Ludíkov. Zahájení se samozřejmě účastnili všichni žáci školy, pedagogové, ostatní pracovníci i širší veřejnost. Všechny srdečně přivítala paní ředitelka, starostové a další hosté. Všem přejeme úspěšné vkročení do nového školního roku. Popelová foto