Pěšky do školy 2022

         Naše škola se ve dnech 16.9. až 22.9.2022 zapojila spolu s více než 300 školami z celé České republiky do celorepublikového projektu Pěšky do školy. Cílem této výzvy bylo zvýšit počet dětí, které se budou dopravovat do školy pěšky a zmenšit počet aut před školou, aby tam bylo pro děti více bezpečno. Letošní projekt probíhal v rámci evropského týdne mobility.

           Každá třída si během pěti dní zapisovala, jakým způsobem dorazili jednotliví žáci do školy. Děti se navzájem motivovaly a před školou se téměř neobjevovala auta rodičů. Během projektu se v jednotlivých třídách připomínala dopravní výchova. Žáci si opakovali základní výbavu kola, pravidla silničního provozu, dopravní značky a procvičovali různé situace v dopravním provozu.

           Žáci se do akce zapojili s nadšením a určitě si akci rádi znovu zopakujeme. RP

Veletrh vzdělávání a DOD Boskovice

21. 9. jsme se žáky 9. ročníku navštívili Veletrh vzdělávání v Sokolovně v Boskovicích. Žáci si obešli informační stánky různých středních škol z okolí, svou prezentaci měli připraveni i zástupci firem nebo úřad práce. Následně jsme se žáky zavítali i na střední školy v Boskovicích. Žáci byli seznámeni s nabízenými obory, prošli si jednotlivé budovy. Doufám, že návštěva Boskovic byla přínosná a žáci si udělali představu o nabízených oborech. Pop

Přespolní běh

Ve středu 21. září jsme se zúčastnili okresního kola v přespolním běhu v Černé Hoře.  Naši školu reprezentovala tři družstva. Ve velké konkurenci si z našich nejlépe vedl David Pavlů, který mezi mladšími žáky získal pěkné 15. místo. Mezi staršími dívkami doběhla nejlépe Lucka Jablunková z 8. třídy, mezi staršími chlapci Tomáš Zemánek, také z 8. třídy. Děkuji všem za nasazení, s nímž se závodu zúčastnili. JV

Recyklohraní

Letos se naše škola opět zapojila do projektu Recyklohraní, ve kterém ve škole sbíráme různé věci a odesíláme je k recyklaci. Mimořádně do 15. října sbíráme vyřazené nefunkční malé eletrospotřebiče (klávesnice, tiskárny, mixéry…) Sbíráme také prázdné tonery a cartridge, vybité baterie a mobilní telefony. Ve škole také probíhá sběr použitých kuchyňských olejů (olej přeceďte do plastové lahve, odevzdává se i s lahví.) Baterie mohou žáci vhazovat do speciálního boxu v 2. patře, ostatní mohou nechat u vchodu do sklepa nebo předat panu školníkovi nebo paní učitelce Veselé. Za odevzdané spotřebiče a baterie škola získává body do celoroční soutěže a můžeme získat zajímavé odměny. Děkuji za spolupráci. JV

Superhrdinové uvítali prvňáčky

Po delší pauze proběhlo prvního září slavnostní zahájení školního roku v kulturním domě. Nejdůležitějšími hosty byli noví žáci, které přivítala paní učitelka Polívková společně se známými superhrdniny, nechyběl Hulk, Batman, Supernam, Spider-man,  Darth – Vader ani Kapitán Amerika. Děti byly slavnostně pasovány na prvňáčky. Zahájení se samozřejmě účastnili všichni žáci školy, pedagogové, ostatní pracovníci i širší veřejnost. Všechny srdečně přívítala paní ředitelka, starosta a starostové okolních obcí. Všem přejeme úspěšné vkročení do nového školního roku. Popelová foto

Nabídka zaměstnání

Hledáme kvalifikovaného učitele 1. stupně ZŠ. Nástup možný ihned.

Musilová

Rozloučení s předškoláky, schůzka rodičů dětí MŠ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy ve Žďárné oznamuje rodičům dětí, které ukončují docházku do mateřské školy, že v úterý 30. srpna 2022 v 15,15hodin proběhne v prostorách mateřské školy rozloučení s předškoláky. V 16,00 hodin se uskuteční v budově mateřské školy schůzka s rodiči dětí, které budou docházet do mateřské školy. Účast všech rodičů je nutná!!!

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy ve Žďárné oznamuje svým žákům a jejich rodičům, že slavnostní zahájení nového školního roku 2022/2023 proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 v Kulturním domě ve Žďárné. Začátek v 830 hodin, po ukončení zahájení odchází žáci 2. – 9. ročníku domů. Žáci 1. ročníku přijdou v doprovodu rodičů a donesou s sebou aktovku a přezůvky. Po ukončení zahájení půjdou s paní učitelkou do školy. Na slavnostní zahájení zveme širokou občanskou veřejnost.