Burza středních škol

V pátek 11. 11. 2016 se v Sokolovně Boskovice konala již tradiční burza středních škol a současně měly všechny střední školy v Boskovicích den otevřených dveří. Žáci 9. třídy této příležitosti využili a do Boskovic se vydali hlavně proto, že je čeká rozhodnutí o volbě dalšího vzdělávání na střední škole. Nejprve navštívili SOŠ a SOU André Citroëna v Boskovicích, kde se zajímali o úplně nový obor – bezpečnostně právní činnost a o obor elektromechanik. Dále navštívili Vyšší odbornou školu ekonomickou a zdravotnickou a střední školu v Boskovicích. Zde je zajímal obor – veterinářství – veterinární prevence, kterým je provázeli studenti tohoto oboru. Ukázali jim laboratoře, vyšetřovny, učebny, spoustu pomůcek pro výuku, ale i živá zvířata. Další zastávkou byla Střední pedagogická škola Boskovice. I zde potencionální studentka z naší školy dostala potřebné informace. Na burze středních škol vystavovalo 20 škol nejen z našeho nejbližšího okolí, ale také z Brna, Litovle a dalších měst. Žáky velmi zaujaly informace o možnostech studia na Střední škole technické a ekonomické v Brně. Zde je možno volit z několika učebních i studijních oborů, ale žáky zaujal studijní obor mechanik seřizovač – programování CNC strojů. Jedná se o 4letý studijní obor, ale po třech letech studia získává žák na základě učňovské zkoušky výuční list a pokračuje do čtvrtého ročníku k maturitě. Nabídky studijních a učebních oborů jsou velmi bohaté a nyní záleží na zájmu, ale i schopnostech žáků, jaký obor si zvolí, a kterou cestou se vydají. Musilová Ludmila