Burza středních škol v Boskovicích

V pátek 8. listopadu navštívili žáci 9. třídy Burzu středních škol v Boskovicích, která je spojená se dnem otevřených dveří na všech středních školách. Nejprve jsme se podívali s deváťáky na Burzu, kde byla prezentace několika desítek středních škol nejen z našeho okresu, ale i škol z Brna, Olomouce a okolí. Poté jsme navštívili několik středních škol v Boskovicích. Žáci měli možnost si prohlédnout vybavení školy a seznámit se se školními projekty. Doufáme, že si žáci udělali alespoň částečně představu o volbě střední školy. KT