Beseda s kurátorem o trestněprávní odpovědnosti mládeže

Dne 24.4. 2018 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili besedy na téma trestněprávní odpovědnost mládeže s kurátorem panem Ševčíkem z boskovického odboru sociálně právní ochrany dětí a mládeže. Nejprve proběhla přednáška a poté mohli žáci klást nejrůznější dotazy v rámci besedy. foto EK