Badatelská výuka v dějepise

V naší škole se snažíme zapojit do výuky nové moderní metody, které mají za úkol žáky obohatit a naučit je přemýšlet o tématu z jiných úhlů a perspektiv. Jednou z těchto metod je badatelská výuka, kterou si tentokrát vyzkoušela osmá třída v dějepise. Tématem bylo otrokářství v USA. Podstatou je položit si badatelskou otázku, na kterou se prostřednictvím dílčích úkolů snažíme najít odpověď. Důležitým prvkem této metody je také evokace emocí, které dané téma v jednotlivcích zanechá, a o kterých mají možnost se vyjádřit. Závěrem celého procesu je zjištění odpovědi na badatelskou otázku a prohloubení dílčích znalostí na základě vlastní činnosti. EK