Badatelská výuka v 8. třídě- otrokářství v USA

V dnešní hodině dějepisu jsme se odklonili od klasicky pojaté výuky a znovu vyzkoušeli badatelskou metodu práce, když jsme se zamýšleli nad tématem otrokářství v USA v 2. pol. 19. st. Porovnávali jsme postavení obyvatel, hodnotu lidského života a zamýšleli se nad otázkami novodobého otrokářství. Žáci pracovali se zaujetím a velmi dynamicky reagovali na podněty ze strany učitele nebo obrazového materiálu. Za spolupráci jim tedy velmi děkuji. EK