Úspěchy Kryštofa Hebelky v umělecké oblasti

1. Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč vyhlásila již 3 ročník soutěže „Hledáme mladého grafika“ na téma – Já a moje bublina. Přihlásilo se 746 prací ze základních škol z 9 krajů. Slavnostní vyhlášení proběhlo 12.5.2022. Vyhlašovali několik kategorií. Kryštof vyhrál druhé místo v hlavní kategorii pro druhý stupeň ZŠ a zároveň vyhrál i kategorii cena diváků. pí. Hebelková

2. Každoročně se naše škola zapojuje do soutěže vyhlášené Policií ČR Bezpečně v kyberprostoru. V letošním ročníku získal Kryštof Hebelka druhé místo za svůj plakát. foto

Děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho takových úspěchů do budoucnosti. EK

Den s Policií ČR

Dne 21. 6. 2022 se žáci 1., 2. a 7. třídy zúčastnili zábavného dopoledne s Policií ČR. Kromě policejních složek jako je Oddělení služební hipologie, Speciální pořádková služba, Městská policie Boskovice a Oddělení služební kynologie byl k vidění i kousek z naší policejní historie v podobě  sboru Veřejné bezpečnosti, která představovala součást mobilní expozice policejního muzea. Nechyběly ani ostatní složky IZS jako hasičské jednotky a Rychlá záchranná služba. Žáci viděli ukázku modelů aut, letadel a vrtulníků. Kdo měl zájem, mohl soutěžit a plnit úkoly, které pro ně připravilo SVČ Boskovice. EK foto

Zrušení třídních schůzek

Z důvodu mimořádného opatření vlády o uzavření škol se dne 15.4. 2020 ruší třídní schůzky. Děkujeme za pochopení.