Bezpečně v silničním provozu

Žáci 1. stupně absolvovali během prvního školního týdne naučný program o bezpečnosti na silnicích zaměřený na bezpečnou cestou do školy, která je momentálně stížena stavbou čističky odpadních vod a budováním kanalizační sítě ve Žďárné. Žáci si zopakovali pravidla bezpečného pohybu na silnicích a prakticky si vyzkoušeli, jak se bezpečně dostat ze školy a do školy od autobusových zastávek. Velmi děkujeme Policii ČR z obvodního oddělení v Boskovicích a paní Petrželkové za přínosný program, který nám připomněl, že zdraví máme jen jedno a je nutné na sebe dávat pozor. EK

Školní výlet 8. třídy- 26.6. -27.6.

Přes počáteční neshodu, kam se vlastně pojede, jsme zažili parádní výlet s osmou třídou. Vydali jsme se do Brna do Jump arény, kde jsme všemožně skákali a hopsali. Po takovém sportovním výkonu jsme se zašli občerstvit do Galerie Vaňkovka v centru Brna a pak vlakem zpět do Boskovic. A protože nám toho sportu bylo málo, šli jsme pěšky na Suchý, kde jsme fandili při zápase v malé kopané. Po návratu do školy nás čekal ale ještě další sportovní výkon, a to trénink na úterní zápas ve floorballu a přehazované. Někteří žáci dostáli svým slovům, že nebudou spát celou noc. Ráno jsme zašli na snídani do blízkého obchodu a už už  jsme se začali rozcvičovat na turnaj proti Benešovu, ve kterém byla úspěšnější děvčata, která vyhrála všechny zápasy. Za super zážitky a dobrou atmosféru děkuji všem žákům i paním učitelkám Trnečkové a Popelové. EK

Rozloučení s 9. třídou na obecním úřadě

Ve středu 28.6. 2023 jsme se spolu s panem starostou obce Žďárná, Janem Hanákem, slavnostně rozloučili s absolventy naší školy, tedy žáky devátého ročníku a Františkem Lachmanem, který úspěšně složil zkoušky na gymnázium. Všem mladým kamarádům přejeme úspěšný start do nové kapitoly jejich života. EK foto

Ocenění paní ředitelky v Poslanecké sněmovně ČR

,,Dnes jsme společně s žáky osmé třídy navštívili naše hlavní město. Žáci pod učitelským dozorem prošli hlavní památky a centrum města. My jsme společně s panem starostem z Ludíkova Petrem Šindelkou doprovodili naši paní ředitelku do Poslanecké sněmovny. Na doporučení starosty obce Suchý pana Jakuba Hlubinky byla paní ředitelka oceněna z rukou pana poslance Mgr. Martina Hájka za její působení ve školství. Beru toto ocenění jako odměnu za vše, co pro školu paní ředitelka udělala. Ve Žďárné působí s malou přestávkou od roku 1985, nejprve jako paní učitelka, později jako zástupce ředitele a v posledních letech jako ředitelka školy. Děkuji za Vaši práci. “ pan starosta obce Žďárná, Bc. Jan Hanák

Praha7.6. 2023

Výlet 6. třída

Žáci šesté třídy si vyjeli na školní výlet dne 6.6. 2023. Nejprve se chtěli trochu bát, tak vyrazili do strašidelného zámku Draxmoore v Dolní Rožínce. Poté se vydali hledat poklad plný stříbrných mincí v Nedvědicích a svoje putování zakončili jako mladí panoši na středověkém hradě Pernštejn, kde zasypali pana průvodce řadou otázek. Za organizaci výletu děkujeme paní učitelce Přibylové. A žákům děkuji za parádní atmosféru a skvělé chování. fotoEK