Okresní kolo německé olympiády

Dva mladí germanisté, Marek Šindelka a Tom Zemánek, reprezentovali naši školu v pátek 24. 2. 2023 na okresním kole německé olympiády v DDM Blansko, kam je doprovodila paní učitelka Korcová. Stály před nimi dva nelehké úkoly. A to poslechová a konverzační část. Obě dvě části chlapci zvládli velmi dobře a umístili se na 5. a 6. místě. V soutěži porovnali své znalosti a jazykové dovednosti se staršími žáky z devátých tříd a získali nové cenné zkušenosti do jejich dalších studijních let. Za skvělou reprezentaci školy chlapcům z osmého ročníku děkuji a gratuluji. EK

Olympiáda v německém jazyce-školní kolo

Mladí zájemci o germanistiku se v pondělí 13. 2. 2023 zúčastnili školního kola olympiády v německém jazyce. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích. V rámci sedmé třídy se nejlépe umístila Sára Sekaninová, Zuzka Richterová a Vaneska Slaná. Mezi osmáky uspěli chlapci Marek Šindelka, Tom Zemánek a Kuba Žáček. Celkem se zapojilo 17 žáků ze dvou tříd. Všem úspěšným řešitelům gratuluji a děkuji za čas věnovaný studiu druhého cizího jazyka. EK

Okresní kolo dějepisné olympiády

Mladí milovníci historie se sešli dne 17. 1. 2023 na ZŠ Boskovice, pracoviště Sušilova, aby porovnali své znalosti o poválečném vývoji Československa. Naši školu reprezentoval Petr Koudelka, který se umístil na 13. místě z celkového počtu 34 žáků. Stal se tak úspěšným řešitelem a jako jeden z mála žáků osmého ročníku překonal svým výkonem řadu deváťáků. Velmi děkuji za svědomitou přípravu a reprezentaci školy. EK

Dějepisná olympiáda-školní kolo

Letošní rok se dějepisná olympiáda týká Československa a jeho poválečného vývoje. Dne 9. 12. 2022 se vybraní žáci rozhodli otestovat své znalosti z této oblasti ve školním kole. Nejlepšího výsledku dosáhl Peťa Koudelka, kterého následoval Mára Šindelka. Všem žákům děkuji za účast a čas, který věnovali přípravě. EK

Archeologie hravě

Howard Carter, Heinrich Schliemann nebo třeba Karel Absolon, ti všichni už mají slavnou archeologickou kariéru za sebou. Ale co když nám tu roste nová archeologická generace? Mladí badatelé z 6. třídy se vydali 8. 12. 2022 do Muzea regionu Boskovicka zjistit, co práce archeologa vlastně obnáší. Podle toho, že se hodně dobře bavili, soudím, že se jim toto putování zalíbilo. EK foto