Den s roboty

Ve čtvrtek 30. 11. si žáci 8.třídy pro děti z mateřské školy a žáky 1. stupně připravili Den s roboty. Žáci si mohli prohlédnout roboty, které máme ve škole k dispozici – od těch nejjednodušších (robotické včelky BeeBot a VEX 123) až po složitější sestavených z robotických stavebnic VEX GO a Vex IQ (robotická vozítka, různé stroje apod). Mohli si s roboty zajezdit, vyzkoušet jejich funkce i jednoduché programování. Myslíme, že se jim připravené aktivity líbily a naučili se něco nového. Za pořádající žáky jim chceme poděkovat za vhodné chování, aktivní přístup a šetrnou manipulaci s modely robotů. Žákyně 8. třídy V. Slaná a Z. Richterová 

Bobřík informatiky 2023

V listopadu se opět po roce žáci 3. – 9. třídy zúčastnili soutěže Bobřík informatiky. V kategorii Mini nejvyššího počtu bodů dosáhli Jirka David a Adam Chlup. Kategorii Benjamin bez problémů ovládly žákyně 6. třídy Eliška Veselá a Katka Grycová. Terka Žilková zvítězila v kategorii Kadet a nejlepším soutěžícím kategorie Junior byl Tomáš Kočvara. Gratuluji všem úspěšným řešitelům a děkuji všem zúčastněným žákům za plnění často zapeklitých úloh. Foto. KT

Stávková situace na naší škole

V pondělí 27. 11. 2023 bude ZŠ a MŠ Žďárná v provozu, do jednodenní stávky škol se nezapojí. Přesto zaměstnanci školy vyjadřují souhlas s myšlenkami stávky.

Soutěž Dřevo – materiál budoucnosti

V úterý 17. 10. se vybraní žáci 9. třídy zúčastnili soutěže pořádané Masarykovou střední školou Letovice. Zde skupinky žáků základních škol plnily soutěžní úkoly v učebně aplikované informatiky, truhlářských dílnách a poté si vyzkoušely  modelové projektování. Jednotlivé úkoly tak byly seznámením s tím, jak probíhá odborná příprava studentů oborů truhlářství a nábytek na zdejší škole. Naši žáci si v soutěži vedli velmi dobře, podařilo se jim vytvořit pěkný návrh kuchyňské linky v počítačovém programu. V truhlářských dílnách vyrobili ze dřeva jednoduchou krabičku a na dalším stanovišti pak model psacího stolu. V konkurenci ostatních škol pak obsadili velmi pěkné 7. místo. Děkuji jim tímto za účast v soutěži, aktivní zapojení a vzorné chování po celou dobu školní akce. Trnečková Foto zde.

Jarní šifrování

Žáci 7. třídy si pro mladší spolužáky připravili zajímavou jarní soutěž, kdy v grafickém programu Canva vytvořili plakáty, na kterých byla různými šiframi zašifrovaná slova vesměs spojená s jarem a velikonočními svátky. V průběhu dvou týdnů žáci 3. až 6. třídy každý den spěchali k nástěnce vyluštit šifru a zapsat si její řešení do soutěžní kartičky. Vyplněné kartičky pak odevzdali žákům sedmé třídy, kteří zkontrolovali tajenky a připravili mladším spolužákům malé odměny. Hlavní odměnou byly žáky vytvořené diplomy, které opět vytvořili v programu Canva. Děkuji žákům za přípravu a organizaci celé akce a mladším žákům pak za aktivní účast v soutěži. KT