Jarní šifrování

Žáci 7. třídy si pro mladší spolužáky připravili zajímavou jarní soutěž, kdy v grafickém programu Canva vytvořili plakáty, na kterých byla různými šiframi zašifrovaná slova vesměs spojená s jarem a velikonočními svátky. V průběhu dvou týdnů žáci 3. až 6. třídy každý den spěchali k nástěnce vyluštit šifru a zapsat si její řešení do soutěžní kartičky. Vyplněné kartičky pak odevzdali žákům sedmé třídy, kteří zkontrolovali tajenky a připravili mladším spolužákům malé odměny. Hlavní odměnou byly žáky vytvořené diplomy, které opět vytvořili v programu Canva. Děkuji žákům za přípravu a organizaci celé akce a mladším žákům pak za aktivní účast v soutěži. KT

Robotika v 5. třídě

V rámci výuky informatiky se žáci 5. třídy seznamují se základy programování a robotiky. Začali jsme několika způsoby ovládání malých robotů VEX123. Žáci je nejprve programovali pomocí tlačítek na robotech, poté s využitím kódovacího zařízení a zakončili jsme programováním příkazy v blokovém jazyce ve webovém prohlížeči. V následujícím týdnu jsme pro žáky připravili projekt v rámci informatiky a pracovních činností. Žáci pracovali s robotickou stavebnicí VEX GO – nejprve podle návodu ve dvojicích seskládali robotické vozítko, následně toto vozítko každý dle fantazie dozdobil a vylepšil. Poté byl žákům vysvětlen princip ovládání a následovala nejoblíbenější část, kdy žáci se svými robotickými vozítky soutěžili ve slalomu a robotickém sumu. Žákům se projekt moc líbil, se zaujetím skládali svoje vozítka.
V následujících hodinách již přejdeme k osazení robotických vozítek o různé senzory (barvy, vzdálenosti, nárazník, elektromagnet) a budeme vozítka programovat opět přes blokové příkazy. Foto zde. KT

Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce

Ve středu 22. února proběhlo v Blansku okresní kolo soutěže v anglickém jazyce. Žáci nejprve vyplnili didaktický test. Následovala ústní zkouška složená z popisu obrázků a konverzace na vybrané téma. V konkurenci žáků škol z celého okresu se naši žáci rozhodně neztratili. Terezka Žilková se umístila na krásném 4. místě, Petr Sychra na 9. místě. Oběma moc děkuji za reprezentaci školy a doufám, že i v budoucnu se budou angličtině věnovat. KT

Soutěž v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 26. ledna se na naší škole konala soutěž v anglickém jazyce pro žáky 2. stupně. Celkem se ve dvou kategoriích zúčastnilo 22 žáků. Součástí soutěže byl poslechový test, porozumění textu a ústní zkouška složená z popisu obrázku a komunikace na vylosované téma. Všichni žáci si vedli moc dobře a bylo nesmírně těžké vybrat z každé kategorie jednoho, který bude školu reprezentovat v únoru na okresním kole v Blansku. V kategorii IA se na 1. místě umístila Anna Mezníková, kterou následovala s excelentním výkonem Tereza Žilková a Adéla Martínková. V kategorii IIA zvítězil Petr Sychra, 2. místo obsadil Tomáš Soural a 3. místo Jakub Kočvara. Všem soutěžícím děkujeme za účast a chuť věnovat se angličtině nad rámec povinné výuky. KT

Bobřík informatiky 2022

V letošním roce jsme se poprvé zapojili do soutěže Bobřík informatiky, která probíhala od 7. do 18. listopadu. Celkem soutěžní test vyplňovalo 70 žáků od 4. do 9. třídy. V kategorii MINI pro nejmladší žáky (4. a 5. třída) mohli soutěžit žáci ve dvojicích. Nejvyššího bodového hodnocení dosáhly žákyně Eliška Fojtová a Iveta Trnečková. V kategorii BENJAMIN (pro 6. a 7. třídu) svým výborným výsledkem ohromila Viktorie Hejduková. Žáci 8. a 9. třídy již řešili velmi obtížné úkoly na programování v kategorii KADET. Nejlepšího výsledku zde dosáhl Tomáš Kočvara. Pořadatelé soutěže mysleli také na ukrajinské žáky, kdy připravili test i pro ně. V naší škole v této kategorii dosáhla nejlepšího výsledku Natália Popadynets. Gratuluji všem úspěšným řešitelům a děkuji všem žákům za účast. Foto. KT