ICT projektový den v 5. třídě

Pro žáky 5. třídy jsme v pátek 20. 5. uspořádali projektový den s odborníkem zaměřený na počítačový hardware a software. V úvodu se seznámili se základními pojmy, s principy fungování počítače a ukládáním dat. Mimo jiné si vyzkoušeli binární kódování a čtení zašifrovaných vzkazů. Následovalo tolik očekávané rozdělání starých počítačů a demontáž základních komponentů.  Další část projektového dne byla zaměřena na práci s robotickými stavebnicemi VEX GO. Nejprve si žáci seskládali robotická vozítka a poté si je vyzkoušeli naprogramovat v online prostředí pomocí blokových příkazů. Žákům se jednotlivé aktivity moc líbily a byli překvapeni, jak rychle jim dopoledne uběhlo. Foto zde. Trnečková

Anglická hudební výchova ve 3. třídě

Netradiční hodinu angličtiny si užili žáci 3. třídy v pátek 15. 10. Nejprve se učili anglické názvy hudebních nástrojů. Poté žáci, kteří se učí hře na hudební nástroj, zahráli svým spolužákům a společně jsme si několik písniček zazpívali. V závěru jsme využili nově zakoupené tablety k procvičení anglických slovíček při společné kvízové hře Kahoot a také k samostatnému online procvičení při řešení kvízů. Žákům se netradiční hodina velice líbila. Foto zde. KT

1. místo ve výtvarné soutěži Bezpečně v kyberprostoru

Na jaře 2020 se vybraní žáci naší školy zúčastnili preventivní výtvarné soutěže Bezpečně v kyberprostoru, jejíž podstatou je vytvořit reklamní plakát s tematikou prevence kyberšikany a kybernásilí.  Kryštof Hebelka se ve své kategorii umístil na 1. místě a dne 15. dubna 2021 obdržel za svoji práci krásné ceny. Kryštofovi gratulujeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme spoustu dalších úspěchů. Foto zde.

Třídní schůzky přes MS Teams

Dne 11. listopadu budou v naší škole v čase od 16.00 třídní schůzky, které se z důvodu uzavření škol uskuteční online v prostředí aplikace MS Teams. Časy budou pro jednotlivé rodiče stanoveny individuálně. Třídní učitelé budou rodiče o konkrétních časech informovat v nejbližších dnech.