Veletrh vzdělávání

Ve středu 20. 9. se Boskovice zaplnily obrovským množstvím dětí. Mezi nimi byli i naši deváťáci, kteří zavítali do Sokolovny na Veletrh vzdělávání. Zde si prošli stánky různých středních škol z Boskovic a okolí, podívat se mohli i na prezentaci firem, které by v budoucnu mohly být potencionálními zaměstnavateli. Během náročného dopoledne se podívali žáci i do všech středních škol v Boskovicích a doufáme, že dny otevřených dveří byly přínosné a aspoň částečně pomohou při rozhodování o volbě střední školy. Pop

Divadelní cestopis, aneb Evropou od renesance po realismus

Představení s názvem Divadelní cestopis je souborem ukázek z nejslavnějších evropských divadelních her od středověku po České národní obrození. Letos herci opět nezklamali a zábavnou formou nás seznámili s díly jako Maryša, Hamlet, Zdravý nemocný, Cyrano z Bergeracu a Sluha dvou pánů. Kulturní dům se během ukázek otřásal jako vždy smíchem a představení se všem moc líbilo. Pop foto

Kamarádi z pohádek přivítali prvňáčky

Slavnostní zahájení školního roku proběhlo tentokrát až 4. září. V kulturním domě se letos usadily pohádkové bytosti. Nejdůležitějšími hosty ovšem byli noví žáci, které přivítala paní učitelka Polívková společně s myslivcem, Karkulkou, Křemílkem, Vochomůrkou, vílami, vodníky a veselými klauny. Slavnostního pasování se ujali starostové obcí Žďárná, Suchý a Ludíkov. Zahájení se samozřejmě účastnili všichni žáci školy, pedagogové, ostatní pracovníci i širší veřejnost. Všechny srdečně přivítala paní ředitelka, starostové a další hosté. Všem přejeme úspěšné vkročení do nového školního roku. Popelová foto

Pasohlávky – výlet 9. třídy

Konečně nám situace dovolila uspořádat se žáky 9. ročníku delší výlet. V pondělí 5. 6. jsme vyrazili směr jižní Morava, cestou jsme se zastavili v Brně na únikové hře. Zahráli jsme si Paralelní vesmír, který se skládal ze dvou her – Magie a Technika. Hráči se rozdělili do dvou skupin a hráli v samostatných prostorách. Postupem hry se setkali v závěrečné místnosti, kde plnili stejný úkol. Z velkoměsta jsme zamířili na krásnou jižní Moravu. Bydleli jsme v kempu Merkur v Pasohlávkách, v samostatných bungalovech. Druhý den nás zlákala plavba lodí Munot po novomlýnské nádrži. Loď byla velice zajímavá svou historií. K večeru se žáci proměnili v kuchaře a ukázali svoje kulinářské umění. Třetí den nás už jen čekala cesta domů. Doufám, že si žáci z výletu odnesli mnoho zážitků, na které budou rádi vzpomínat. Pop

Den dětí

1. června mají všechny děti svátek, žáci 9. ročníku si pro ostatní spolužáky připravili stezku s úkoly. Stezka vedla po okolí Žďárné a končila u křížku na Strážné, kde si mohly děti opéct špekáčky. Pop foto

Den Země

V měsíci dubnu slavíme Den Země, proto jsme společně se žáky 8. a 9. ročníku také přiložili ruku k dílu a vydali jsme se směrem k Protivanovu a uklidili část odpadků na odpočívadle. Kromě několika pytlů s odpadky a sklem žáci našli i kanystry s neznámými tekutinami, židli nebo pneumatiky. Všem děkuji za spolupráci. Pop foto