Veletrh vzdělávání a DOD Boskovice

21. 9. jsme se žáky 9. ročníku navštívili Veletrh vzdělávání v Sokolovně v Boskovicích. Žáci si obešli informační stánky různých středních škol z okolí, svou prezentaci měli připraveni i zástupci firem nebo úřad práce. Následně jsme se žáky zavítali i na střední školy v Boskovicích. Žáci byli seznámeni s nabízenými obory, prošli si jednotlivé budovy. Doufám, že návštěva Boskovic byla přínosná a žáci si udělali představu o nabízených oborech. Pop

Superhrdinové uvítali prvňáčky

Po delší pauze proběhlo prvního září slavnostní zahájení školního roku v kulturním domě. Nejdůležitějšími hosty byli noví žáci, které přivítala paní učitelka Polívková společně se známými superhrdniny, nechyběl Hulk, Batman, Supernam, Spider-man,  Darth – Vader ani Kapitán Amerika. Děti byly slavnostně pasovány na prvňáčky. Zahájení se samozřejmě účastnili všichni žáci školy, pedagogové, ostatní pracovníci i širší veřejnost. Všechny srdečně přívítala paní ředitelka, starosta a starostové okolních obcí. Všem přejeme úspěšné vkročení do nového školního roku. Popelová foto

BrainFAQ Brno – 8. ročník

Začal čas výletů a žáci 8. ročníku se vydali do Brna na únikovou hru. Celá třída se rozdělila do tří skupin a čekala je víc jak hodina intenzivního zapojení mozkových závitů. Jedna skupinka se ocitla v bytě dědečka Cyrila, který zde ukryl závěť. Tu musela děvčata co nejrychleji najít, protože se k nim blížila šílená teta. Druhá skupinka byla uvezněna za zdmi psychiatrické léčebny, ve které se podezřele ztrácí pacienti. Poslední skupina si zahrála hru Labyrint a mezitím, co kriminalisté pátrali po sériovém vrahovi, kluci měli za úkol přijít na to, kdo je další na řadě. Počasí nám přálo, zůstal čas i na malé nákupy a oběd ve městě. Pop foto

Legenda W + V

Divadelní představení s názvem Legenda V+W aneb Příběh Osvobozeného divadla je souborem ukázek nejslavnějších divadelních her autorů Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Ve více než šedesáti minutách dva skvělí herci dětem přiblížili nejzásadnější okamžiky života i kariéry těchto mistrů českého humoru. Odborný výklad doplnily chronologicky řazené úryvky dialogů a písní, dokumentující rozsah a význam tvorby Osvobozeného divadla a jeho vliv na vývoj českého divadla 20. století. K vidění byly ukázky z West pocket revue, Golema, Světa na zemi nebo Fata Morgány. Tradičně byli do představení zapojeni i žáci, všichni se náramně bavili a divadélko opět nezklamalo. Pop

Naše čítanky

V rámci literární výchovy žáci 2. stupně měli za úkol vytvořit svoji vlastní čítanku. Práce se zhostili velice dobře, popustili uzdu svojí fantazii, zapojili kreativitu, a mnozí tak mohli projevit i svoje skryté silné stránky. Moc všem děkuji za perfektně odvedenou práci – možná nejen žákům, ale i rodičům a sourozencům. Popelová foto