Vánoční besídka

Po dvouleté pauze se Kulturní dům ve Žďárné opět dočkal již tradiční vánoční besídky pro veřejnost. První část byla ryze vánoční a připravili si ji žáci prvního stupně – zazněly vánoční a zimní písničky, děti si nacvičily krásné tanečky. Na pódiu poletovaly například sněhové vločky nebo cvičili Šmoulové. Po vánočním pásmu jsme se přehoupli se šesťáky do pohádky Kouzla králů a trochu televizní zábavy jsme si užili se sedmáky, závěr zpeštřili deváťáci několika vtipy a vrcholem celé besídky byl tanec ve tmě, který připravili osmáci. Celým večerem provázeli moderátoři z řad žáků, o ozvučení se postaral jako vždy pan Chlup. Všichni se svých úkolů a rolí zhostili s nadšením, všem děkujeme za přípravu a přejeme krásný vánoční čas. Pop

Fotky ZDE.

Mikulášská nadílka

Žáci 9. ročníku si pro mladší spolužáky připravili mikulášskou nadílku. Školu navštívil Mikuláš, anděl a  hlavně čerti, kteří měli spoustu práce s odnášením hříšníků do pekla – a že jich bylo… Děkuji žákům 9. ročníku za vzornou přípravu. foto Popelová

Krabice od bot – sbírka

V letošním roce se naše škola opět zapojila do sbírky Krabice od bot, kterou pořádá Diakonie Českobratrské církve evangelické. Každá třída připravila pro jedno vybrané dítě krásné dárky. Všem, kteří přispěli třeba i malým dárek, děkuji. Popelová

Veletrh vzdělávání a DOD Boskovice

21. 9. jsme se žáky 9. ročníku navštívili Veletrh vzdělávání v Sokolovně v Boskovicích. Žáci si obešli informační stánky různých středních škol z okolí, svou prezentaci měli připraveni i zástupci firem nebo úřad práce. Následně jsme se žáky zavítali i na střední školy v Boskovicích. Žáci byli seznámeni s nabízenými obory, prošli si jednotlivé budovy. Doufám, že návštěva Boskovic byla přínosná a žáci si udělali představu o nabízených oborech. Pop

Superhrdinové uvítali prvňáčky

Po delší pauze proběhlo prvního září slavnostní zahájení školního roku v kulturním domě. Nejdůležitějšími hosty byli noví žáci, které přivítala paní učitelka Polívková společně se známými superhrdniny, nechyběl Hulk, Batman, Supernam, Spider-man,  Darth – Vader ani Kapitán Amerika. Děti byly slavnostně pasovány na prvňáčky. Zahájení se samozřejmě účastnili všichni žáci školy, pedagogové, ostatní pracovníci i širší veřejnost. Všechny srdečně přívítala paní ředitelka, starosta a starostové okolních obcí. Všem přejeme úspěšné vkročení do nového školního roku. Popelová foto

BrainFAQ Brno – 8. ročník

Začal čas výletů a žáci 8. ročníku se vydali do Brna na únikovou hru. Celá třída se rozdělila do tří skupin a čekala je víc jak hodina intenzivního zapojení mozkových závitů. Jedna skupinka se ocitla v bytě dědečka Cyrila, který zde ukryl závěť. Tu musela děvčata co nejrychleji najít, protože se k nim blížila šílená teta. Druhá skupinka byla uvezněna za zdmi psychiatrické léčebny, ve které se podezřele ztrácí pacienti. Poslední skupina si zahrála hru Labyrint a mezitím, co kriminalisté pátrali po sériovém vrahovi, kluci měli za úkol přijít na to, kdo je další na řadě. Počasí nám přálo, zůstal čas i na malé nákupy a oběd ve městě. Pop foto