Archeologie hravě

Ve středu 19. prosince jsme se 6. třídou navštívili program v Muzeu Boskovicka. Žáci se zde hravou formou seznamovali s prací archeologů, ale také se dověděli mnoho zajímavostí o životě v pravěku. Mohli si vyrobit něco z hlíny, vyzkoušet si kovotepectví a vyrobit si měděný prstýnek, pomlít obilí na žernovu a zjistit, že život našich pravěkých předků nebyl vůbec jednoduchý. Program se všem moc líbil. Fotky zde. JV