Akce mateřské školy – duben 2018

Návštěva 1. třídy ZŠ

V úterý 3. 4. 2018 navštíví děti mateřské školy 1. třídu naší základní školy.

Draví ptáci – 9. 4. 2018, vybíráme 50,- Kč/1 dítě

Maňáskové divadlo

11. 4. 2018 navštíví děti z naší mateřské školy maňáskové divadlo v Němčicích.

Vybíráme 70,- Kč/1 dítě na vstupné a autobus.