Akademie Věd podruhé – tentokrát s dusíkem

Akademii věd Brno – Ústav přístrojové techniky jsme navštívili ještě jednou, tentokrát jela osmá třída a vědci si pro nás připravili pokusy s kapalným dusíkem.

V úvodu jsme se podívali, kde se můžeme se zkapalněnými plyny v současné době potkat, k čemu se využívají a jak se zkapalňují.  Potom nám pracovníci Akademie ukázali několik pokusů, kde se změnou teploty měnily vlastnosti různých látek, např. olova, plastu a supravodičů. Žáci měli také možnost dotknout se tekutého dusíku, který je v kapalném stavu velmi studený. Dusík, stejně jako helium, kyslík, vodík, jsou součástí vzduchu, který dýcháme a v kapalném stavu je v běžných podmínkách nepotkáme, ale možná je žáci potkají jednou, až budou pracovat v potravinářském průmyslu, zdravotnictví, strojním průmyslu nebo v Akademii věd.

Po návštěvě AV Brno jsme vyrazili na procházku centrem Brna.

Děkujeme vědcům a žákům za příjemně strávený a poučný pátek.