Advent ve třetí třídě

V úterý 29. listopadu měly děti ze 3. třídy netradiční výuku. Povídaly si s paní učitelkou o adventu – době očekávání a těšení se na Vánoce.

Nejprve si třeťáci společně vytvořili adventní věnec, asi nejznámější symbol adventu. Dozvěděli se, proč ho zdobí 4 svíce a co slovo advent znamená.  Do období adventu patří také například svátky sv. Barbory, Mikuláše a Lucie, které jsou spojeny s různými zvyky a tradicemi. Z vyprávění paní učitelky o těchto postavách třeťáky nejvíce zaujala osoba Mikuláše, který kdysi skutečně žil. Byl to biskup a velmi štědrý muž s dobrým srdcem. Obdarovával lidi, kteří byli velmi chudí. Se zaujetím si přečetli jednu z legend o tom, jak sv. Mikuláš pomohl chudé rodině.

Na závěr dne úspěšně zvládli malý kvíz, ve skupinách zpracovali krátké povídání o jedné z postav a připojili zvyk, který je s danou postavou spojený. Adventní dopoledne si děti náležitě užily.

Krásný adventní čas přejí děti ze 3. třídy a třídní učitelka Markéta Dvořáková.