5. místo- okresní kolo zeměpisné olympiády

Dne 20. 2. 2018 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády. Školu reprezentovali ve třech kategoriích. Skvělého výsledku dosáhla Veronika Kovářová, která v kategorii A obsadila 5. místo a poradila si s velkou konkurencí z celého okresu. Dalšího skvělého výsledku dosáhl Šimon Zedník, který se v kategorii B umístil na 7. místě. Nejvyšší kategorii C reprezentovala Aneta Dvořáková.Všem žákům děkuji za čas, který věnovali studiu zeměpisu. EK