100 let Československa-celorepublikový projekt

Naše škola se tento školní rok zapojí do celorepublikového projektu 100 let Československa, jehož podstatou je si připomenout blížící se stoleté výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. Žáci zapátrají v rodinné historii a pokusí se shromáždit co nejvíce zajímavých historických předmětů, které se pojí k naší stoleté historii. Z těchto zajímavostí bude na škole vytvořena výstava, která má za úkol přiblížit žákům moderní dějiny našeho státu, připomenout významné okamžiky a ukázat, jak se v průběhu dějin mění kolektivní paměť národa. Projekt zaštiťuje Národní muzeum. Do projektu bude zapojen II. stupeň ZŠ. EK