Zápis do 1. třídy

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 proběhl na ZŠ ve Žďárné zápis do 1. třídy, ke kterému přišly děti ze Žďárné, Suchého a Ludíkova. Učitelky nižšího stupně si pro děti připravily několik stanovišť, na kterých měly prokázat znalosti potřebné při vstupu do školy. Ověřovaly se matematické představy a orientace v prostoru, znalost barev a geometrických tvarů, na jiném jsme zjišťovali sluchovou analýzu a syntézu slov a čtenářské dovednosti, na dalším správnou výslovnost, slovní zásobu a schopnost komunikace. Zapsáno bylo 19 dětí. Je však možné, že některé budou mít odklad školní docházky a do 1. třídy nastoupí až v následujícím školním roce.  foto Ku