Záložka do knihy spojuje školy

            I v letošním roce se žáci 1. stupně základní školy zapojili do československého projektu Záložka do knihy spojuje školy. Tento projekt vyhlašuje každoročně pedagogická knihovna v Bratislavě a knihovna Jiřího Mahena v Brně. Úkolem projektu je navázání spolupráce mezi školami a podpora čtenářské gramotnosti prostřednictví tvorby záložek.

              Tentokrát bylo úkolem vyrobit záložku na téma: Radost ze čtení ukrytá ve verších a v próze. Všichni žáci prvního stupně vyrobili záložku pro svého slovenského kamaráda a i přes epidemiologická opatření jsme záložky včas odeslali. Od slovenských kamarádů záložky dorazily v době, kdy už byly děti na distanční výuce, a tak každého žáka bude čekat záložka ve škole po návratu na prezenční výuku.  Děti pracovaly s nadšením a už při výrobě záložek se těšily na ty, které dostanou.