Zahájení školního roku 2021/2022

S ohledem na doporučení MŠMT a epidemiologickou situaci neproběhne slavnostní zahájení školního roku v Kulturním domě ve Žďárné. Školní rok 2021/2022 zahájí třídní učitelé ve třídách 1. 9. 2021 v 7,30 hodin. Žáci se otestují, budou seznámení s organizačními záležitostmi a  v 9,15 hodin bude vyučování ukončeno. Antigenní testování proběhne v termínech 1. 9., 6. 9.  a 9. 9. 2021 pod dohledem pedagogických pracovníků. Provoz školní jídelny a školní družiny bude zahájen 2. 9. 2021.