Výstava Barevný podzim

24. 10. 2016 uspořádala ZŠ a MŠ Žďárná prodejní výstavu výrobků z přírodnin nazvanou Barevný podzim. Děti měly za úkol nasbírat plody stromů, větvičky, šišky a jiné přírodní materiály a z nich vyrobit nějakou dekoraci či výrobek. Mnohým dětem pomáhali rodiče, s některými dětmi pracovaly paní učitelky ve škole a výsledkem byly velmi zdařilé věnečky, svícny, obrázky a jiné dekorace. Všechny děti byly za své práce ohodnoceny známkou z pracovních činností nebo výtvarné výchovy.
Výstavka byla nainstalována v Kulturním domě ve Žďárné, který škole pro tuto akci zapůjčila obec Žďárná, a pro veřejnost byla otevřena celé odpoledne. K vidění a ke koupi byla opravdu velmi zajímavá a pěkná díla od drobných výrobků až po velmi náročné projektové práce, které zobrazovaly např. statek nebo lesní zvířátka. Návštěvnost této výstavky byla velmi dobrá a podle ohlasů občanů se jim velmi líbila. Přibližně 150 občanů si přišlo nakoupit podzimní dekorace. Výtěžek je věnován na koupi výtvarných potřeb pro MŠ, ŠD i pro žáky ZŠ. Část financí věnuje škola na zakoupení potřeb pro výrobu vánočních ozdob a dekorací. Pro velký zájem občanů bude probíhat prodejní výstava s adventní a vánoční tématikou 24. 11. 2016.
Všem rodičům, prarodičům a sourozencům dětí chodících do základní školy děkujeme za pomoc při výrobě a také za bohatou účast na výstavě. zde
Musilová L.