Výlet 4. , 5. třída – Vida Brno

V pondělí 10. 6. 2019 se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili výletu do VIDY v Brně. Na 170 exponátech si žáci mohli vyzkoušet, jak funguje svět kolem nás. Expozice je rozdělena do pěti tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk, Mikrosvět a Dětské science centrum. Součástí byla i Science show v Divadle vědy, které je součástí VIDY, s názvem Zvuky kolem nás. Žáci byli spokojeni a celý program se jim líbil. foto Ku