Vycházka naší vesnicí

Ve středu 22.2.2017 jsme zakončili povídání o naší obci vycházkou. Žáci 1. třídy dostali nejdříve za úkol správně si naplánovat trasu podle mapy. Do mapy měli vyznačit trasu naší vycházky. Plánek trasy vypadal následovně – od školy jsme vyrazili společně k zámku, poté naše trasa vedla k nedalekému kostelu a poslední zastávka naši krátké vycházky směřovala na obecní úřad. Tam na nás čekal pan starosta, který nám vyprávěl  o naší obci. Seznámil nás krátce s historickými poznatky obce, ukázal nám prapor a znak naší obce, na kterém přímo vysvětlil, co jednotlivé symboly znamenají, co je tedy pro naši obec typické. Žákům se společné povídání velice líbilo. Na závěr dostali malý dárek  – obrázek znaku obce Žďárná, ze kterého měli velikou radost. zde Polívková