VV soutěž-Bezpečně v kyberprostoru

Jako již tradičně se žáci naší školy zúčastnili preventivní výtvarné soutěže Bezpečně v kyberprostoru, jejíž podstatou je vytvořit reklamní plakát s tematikou prevence kyberšikany a kybernásilí. Jako reprezentační vzorek z naší školy jsme odeslali práce Kryštofa Hebelky, Terezy Hebelkové, Adriany Janků a René Kavanové. Děkujeme za reprezentaci školy a chuť k práci. EK