Vnitřní směrnice pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023

zde