Velikonoční keramická dílna v MŠ

Dne 2.4. 2019 v 15,00 hodin proběhla v mateřské škole velikonoční dílna keramiky pod vedením paní lektorky Strakové. Zúčastnilo se jí 25 účastníků – rodiče, děti, sourozenci. Paní lektorka je seznámila s materiálem a pomůckami, se kterými budou pracovat a navrhla výrobky a náměty, které si mohou vyrobit. Výrobky se jim zdařily a během dílničky panovala přátelská a příjemná atmosféra. Foto zde

Rozloučili jsme se s domluvou dalšího setkání v úterý 16.4. 2019 – za účelem glazování.