Velikonoce v muzeu Boskovice – 2. třída

             Ve čtvrtek 23. 3. 2023 jsme společně s žáky 2.ročníku navštívili boskovické muzeum, kde si pro nás připravili naučné a zábavné pásmo o Velikonocích.

         Nejdříve jsme společnými silami plnili zadané úkoly, při kterých jsme si prošli celý velikonoční týden – vymetli jsme pavouky, vyzkoušeli hrkačky a mnoho dalších velikonočních aktivit. Na závěr jsme si pak vyrobili velikonoční dekoraci a zahráli velikonoční bingo. Děti se aktivně zapojovaly a nám všem se tato návštěva velmi líbila. Už teď se těšíme na další zajímavý program v podání boskovického muzea. Zapsala: KA